Placed Students (2015-16)


 • Placed Students : 6, 2.7 LPA
 • Aaqib Parvaiz
  ZTE
  2.7 LPA
 • Binit Rai
  ZTE
  2.7 LPA
 • Harshit Chauhan
  ZTE
  2.7 LPA
 • Himanshu Agnihotri
  ZTE
  2.7 LPA
 • Krishna Patel
  ZTE
  2.7 LPA
 • Shashank Singh
  ZTE
  2.7 LPA
 • Akanksha Mishra
  ZTE
  2.7 LPA
 • Shalini
  ZTE
  2.7 LPA
 • Arshi Singh
  ZTE
  2.7 LPA

 • Placed Students : 6, 2.4 LPA
 • Diksha Srivastava
  GENPACT
  2.4 LPA
 • Mehfooz Alam Siddiqui
  GENPACT
  2.4 LPA
 • Neha Singh
  GENPACT
  2.4 LPA
 • Pragati Srivastava
  GENPACT
  2.4 LPA
 • Rubiya Farhaaz
  GENPACT
  2.4 LPA
 • Sanskriti Srivastava
  GENPACT
  2.4 LPA

 • Placed Students : 5, 3.5 LPA
 • Ankit Singh
  Indus Tower
  3.5 LPA
 • Avinash Kushwaha
  Indus Tower
  3.5 LPA
 • Faraz Ahmad
  Indus Tower
  3.5 LPA
 • Gyanesh Tripathi
  Indus Tower
  3.5 LPA
 • Ritu Raj
  Indus Tower
  3.5 LPA

 • Placed Students : 2, 2.4 LPA
 • Komal Krishna
  Kamdhenu Group
  2.4 LPA
 • Beenu Singh
  Kamdhenu Group
  2.4 LPA

 • Placed Students : 3, 3.5 LPA
 • Jyotsana Singh
  TCS
  3.5 LPA
 • Priyanka Jaiswal
  TCS
  3.5 LPA
 • Manish Patwa
  TCS
  3.5 LPA

 • Placed Students : 5, 2.4 LPA
 • Ankit Gupta
  Radico Khaitan 2.4 LPA
 • Arun Dubey
  Radico Khaitan
  2.4 LPA
 • Krishna Sagar
  Radico Khaitan
  2.4 LPA
 • Neeraj Yadav
  Radico Khaitan
  2.4 LPA
 • Rohit Kumar
  Radico Khaitan
  2.4 LPA

 • Placed Students : 2, 3.5 LPA
 • Deepika Srivastava
  Sopra Steria
  3 LPA
 • Utkarsh Pandey
  Sopra Steria
  3 LPA

 • Placed Students : 18, 3 LPA
 • Abhishek Sharma
  JBM
  3 LPA
 • Himanshu Srivastava
  JBM
  3 LPA
 • Devendra Singh
  JBM
  3 LPA
 • Prashant Katiyar
  JBM
  3 LPA
 • Akhil Maurya
  JBM
  3 LPA
 • Sanket Singh
  JBM
  3 LPA
 • Avinash Dwivedi
  JBM
  3 LPA
 • Gaurav Mishra
  JBM
  3 LPA
 • Rohit Kumar
  JBM
  3 LPA
 • Shashank Singh
  JBM
  3 LPA
 • Amit Yadav
  JBM
  3 LPA
 • Anmol Sahi
  JBM
  3 LPA
 • Binay Pasi
  JBM
  3 LPA
 • Deepak Roy
  JBM
  3 LPA
 • Nikhil Kumar
  JBM
  3 LPA
 • Shivam Gandhi
  JBM
  3 LPA
 • Shivansh Srivastava
  JBM
  3 LPA
 • Sumeet Kr. Singh
  JBM
  3 LPA
 • Abhinav Pal
  JBM
  3 LPA
 • Abhishek Mishra
  JBM
  3 LPA
 • Anilesh Singh
  JBM
  3 LPA
 • Ratnesh Pathak
  JBM
  3 LPA
 • Shubham Mishra
  JBM
  3 LPA

 • Placed Students : 10, 6.7 LPA
 • Deepika Srivastava
  INFORMATICA
  6.7 LPA
 • Harshit Agrawal
  INFORMATICA
  6.7 LPA
 • Himanshi Jain
  INFORMATICA
  6.7 LPA
 • Namit Sinha
  INFORMATICA
  6.7 LPA
 • Pankhuri Nigam
  INFORMATICA
  6.7 LPA
 • Puneet Sharma
  INFORMATICA
  6.7 LPA
 • Urvi Kaushik
  INFORMATICA
  6.7 LPA
 • Utkarsh Pandey
  INFORMATICA
  6.7 LPA
 • Utkarsh Srivastava
  INFORMATICA
  6.7 LPA
 • Vishal Chaudhary
  INFORMATICA
  6.7 LPA

 • Placed Students : 1, 3.5 LPA
 • Pratik Gupta
  R Systems
  3 LPA
 • Sparsh Gupta
  R Systems
  3 LPA

 • Placed Students : 2, 3.5 LPA
 • Aditi Gupta
  Xceedance
  3.5 LPA
 • Shivam Jaiswal
  Xceedance
  3.5 LPA

 • Placed Students : 10, 2 LPA
 • Anuj Tiwari
  Capital HEIGHT
  2 LPA
 • Avinash Mishra
  Capital HEIGHT
  2 LPA
 • Divyendra Tiwari
  Capital HEIGHT
  2 LPA
 • Madhavi Pandey
  Capital HEIGHT
  2 LPA
 • Mayank Shukla
  Capital HEIGHT
  2 LPA
 • Priyanka Pal
  Capital HEIGHT
  2 LPA
 • Radha Gupta
  Capital HEIGHT
  2 LPA
 • Rohit Kumar
  Capital HEIGHT
  2 LPA
 • Sanskriti Srivastava
  Capital HEIGHT
  2 LPA
 • Sudhanshu
  Capital HEIGHT
  2 LPA

 • Placed Students : 2, 4.2 LPA
 • Amit Kr. Kanogia
  INDO-MIM
  4.2 LPA
 • Himanshu Singh
  INDO-MIM
  4.2 LPA
 • Saurabh Kr. Singh
  INDO-MIM
  4.2 LPA
 • Gaurav Rai
  INDO-MIM
  4.2 LPA

 • Placed Students : 2, 3.5 LPA
 • Ayushee Gupta
  PiVerse
  3.5 LPA
 • Akanksha Pal
  PiVerse
  3.5 LPA

 • Placed Students : 17, 3.15 LPA
 • Akanksha Upadhyaya
  IGATE
  3.15 LPA
 • Akshay Amritanshu
  IGATE
  3.15 LPA
 • Deeksha Prajapati
  IGATE
  3.15 LPA
 • Deepika Srivastava
  IGATE
  3.15 LPA
 • Divyansh Srivastava
  IGATE
  3.15 LPA
 • Kumar Shanu
  IGATE
  3.15 LPA
 • Kundan Jha
  IGATE
  3.15 LPA
 • Nikita Sonkar
  IGATE
  3.15 LPA
 • Pallavi Raj
  IGATE
  3.15 LPA
 • Prabhat Singh
  IGATE
  3.15 LPA
 • Prerna Thakur
  IGATE
  3.15 LPA
 • Rahul Lall
  IGATE
  3.15 LPA
 • Rishabh Saxena
  IGATE
  3.15 LPA
 • Ritika Pandey
  IGATE
  3.15 LPA
 • Shruti Rai
  IGATE
  3.15 LPA
 • Tushar Srivastava
  IGATE
  3.15 LPA
 • Vipul Singh
  IGATE
  3.15 LPA

 • Nov 2015 - Placed Students : 1 , 6.2 LPA
 • -
  Jaro Education
  6.2 LPA

 • Nov 2015 - Placed Students : 2 , 3.25 LPA
 • Punit Sharma
  NEC
  3.25 LPA
 • Utkarsh Pandey
  NEC
  3.25 LPA

 • Nov 2015 - Placed Students : 12 , 3 LPA
 • Amit
  SANDHAR
  3 LPA
 • Muskan
  SANDHAR
  3 LPA
 • Shashank
  SANDHAR
  3 LPA
 • Surya
  SANDHAR
  3 LPA

 • Nov 2015 - Placed Students : 4 , 3.15 LPA
 • Aditi Tripathi
  SMARTCHIP
  3.15 LPA
 • Munindra Tripathi
  SMARTCHIP
  3.15 LPA
 • Ojaswi Sharma
  SMARTCHIP
  3.15 LPA
 • Raj Sharma
  SMARTCHIP
  3.15 LPA

 • Nov 2015 - Placed Students : 3 , 3 LPA
 • Shalini Gupta
  WIPRO
  3 LPA
 • Shubham Agarwal
  WIPRO
  3 LPA
 • Swarnima Mishra
  WIPRO
  3 LPA

 • 25.8.15 - Placed Students : 8 , 2 LPA
 • Brajesh Shukla
  Wincare Pharma
  2 LPA
 • Diksha Gupta
  Wincare Pharma
  2 LPA
 • Neeraj Sahu
  Wincare Pharma
  2 LPA
 • Neha Singh
  Wincare Pharma
  2 LPA
 • Prabhat Yadav
  Wincare Pharma
  2 LPA
 • Rubiya Farhaaz
  Wincare Pharma
  2 LPA
 • Vijay Kumar
  Wincare Pharma
  2 LPA
 • Anjali Saxena
  Wincare Pharma
  2 LPA

 • Placed Students : 46, 2 LPA
 • Ajay Kumar
  TIKONA
  2 LPA
 • Manish Prasaad Aryan
  TIKONA
  2 LPA
 • Amit Sachan
  TIKONA
  2 LPA
 • Umesh Kumar Bind
  TIKONA
  2 LPA
 • Narsingh Rao
  TIKONA
  2 LPA
 • Mardul Srivastava
  TIKONA
  2 LPA
 • Shivendra Singh
  TIKONA
  2 LPA
 • Talha Ansari
  TIKONA
  2 LPA
 • Prateek Singh
  TIKONA
  2 LPA
 • Akshay Kr. Tiwari
  TIKONA
  2 LPA
 • 11
  TIKONA
  2 LPA
 • 12
  TIKONA
  2 LPA
 • Nitesh Kumar
  TIKONA
  2 LPA
 • Ram Anuj Pandey
  TIKONA
  2 LPA
 • 15
  TIKONA
  2 LPA
 • Radhesyam Kushwaha
  TIKONA
  2 LPA
 • Mohit Kumar
  TIKONA
  2 LPA
 • 18
  TIKONA
  2 LPA
 • 19
  TIKONA
  2 LPA
 • 20
  TIKONA
  2 LPA
 • 21
  TIKONA
  2 LPA
 • 22
  TIKONA
  2 LPA
 • Prashant Singh
  TIKONA
  2 LPA
 • Amit Chaturvedi
  TIKONA
  2 LPA
 • Arjit Singh Kushwaha
  TIKONA
  2 LPA
 • Lucky Chaudhari
  TIKONA
  2 LPA
 • Amit Pathak
  TIKONA
  2 LPA
 • Abhishek Singh
  TIKONA
  2 LPA
 • Vineet Agnihotri
  TIKONA
  2 LPA
 • Brijesh Kr. Yadav
  TIKONA
  2 LPA
 • Akash Shukla
  TIKONA
  2 LPA
 • Feda Husain
  TIKONA
  2 LPA
 • Ashish Tiwari
  TIKONA
  2 LPA
 • Aswani Singh
  TIKONA
  2 LPA
 • Shashank Kushwaha
  TIKONA
  2 LPA
 • Arun Kumar
  TIKONA
  2 LPA
 • Jag Pravesh Chand
  TIKONA
  2 LPA
 • Ashutosh Dubey
  TIKONA
  2 LPA
 • Shravan Kumar
  TIKONA
  2 LPA
 • 40
  TIKONA
  2 LPA
 • Vishal Verma
  TIKONA
  2 LPA
 • Manish Jaiswal
  TIKONA
  2 LPA
 • 43
  TIKONA
  2 LPA
 • Shubhanshu Singh Parihar
  TIKONA
  2 LPA
 • 45
  TIKONA
  2 LPA
 • 46
  TIKONA
  2 LPA

 • Placed Students : 30, 2.5 LPA
 • Prashant Paliwal
  Adacell
  2.5 LPA
 • Deepak Kumar
  Adacell
  2.5 LPA
 • Atul Chandra
  Adacell
  2.5 LPA
 • Udit Kapoor
  Adacell
  2.5 LPA
 • Pripunesh Tripathi
  Adacell
  2.5 LPA
 • Dharamvir Singh
  Adacell
  2.5 LPA
 • Santosh Bind
  Adacell
  2.5 LPA
 • Shreya Srivastava
  Adacell
  2.5 LPA
 • Ayush Khare
  Adacell
  2.5 LPA
 • Ajay Gupta
  Adacell
  2.5 LPA
 • Neel Ratan Pathak
  Adacell
  2.5 LPA
 • Ranvijay Kumar Sinha
  Adacell
  2.5 LPA
 • Shashank Singh
  Adacell
  2.5 LPA
 • Abhinav Kumar
  Adacell
  2.5 LPA
 • Shubham Dixit
  Adacell
  2.5 LPA
 • Surya Pratap
  Adacell
  2.5 LPA
 • Vivek Singh
  Adacell
  2.5 LPA
 • Anurag Shukla
  Adacell
  2.5 LPA
 • Naveen Kumar
  Adacell
  2.5 LPA
 • Vikas Tripathi
  Adacell
  2.5 LPA
 • Arvind Singh
  Adacell
  2.5 LPA
 • Awanish Mishra
  Adacell
  2.5 LPA
 • Yogendra Singh Bhadauria
  Adacell
  2.5 LPA
 • Krishna Patel
  Adacell
  2.5 LPA
 • Vinay Kumar Chauhan
  Adacell
  2.5 LPA
 • Atul Kumar
  Adacell
  2.5 LPA
 • Praveen Kumar
  Adacell
  2.5 LPA
 • Anuj Awasthi
  Adacell
  2.5 LPA
 • Gyanesh Kr. Tripathi
  Adacell
  2.5 LPA
 • Nitesh Pandey
  Adacell
  2.5 LPA

© Copyright 2013
MPGI

Offices Kanpur, Lucknow, New Delhi, Jaipur