• Placed Students : 24, 2 LPA
 • Aman Sahaj
  MAINTEC
  2 LPA
 • Arpit Gupta
  MAINTEC
  2 LPA
 • Arti Bharti
  MAINTEC
  2 LPA
 • Diksha Srivastava
  MAINTEC
  2 LPA
 • Kratika Gupta
  MAINTEC
  2 LPA
 • Kritika Dey
  MAINTEC
  2 LPA
 • Navjot Singh
  MAINTEC
  2 LPA
 • Priyal Shukla
  MAINTEC
  2 LPA
 • Rahul Srivastava
  MAINTEC
  2 LPA
 • Rajat Yadav
  MAINTEC
  2 LPA
 • Ravi Thakur
  MAINTEC
  2 LPA
 • Rohit Singh Gaur
  MAINTEC
  2 LPA
 • Roopshi Gupta
  MAINTEC
  2 LPA
 • Saransh Mishra
  MAINTEC
  2 LPA
 • Saundarya Bharadwaj
  MAINTEC
  2 LPA
 • Shikha Singh
  MAINTEC
  2 LPA
 • Shipra Singh
  MAINTEC
  2 LPA
 • Shreshthi Tripathi
  MAINTEC
  2 LPA
 • Shubham Sharma
  MAINTEC
  2 LPA
 • Soumya Ranjan
  MAINTEC
  2 LPA
 • Swati Mishra
  MAINTEC
  2 LPA
 • Utkarsh Singh
  MAINTEC
  2 LPA
 • Yash Arora
  MAINTEC
  2 LPA
 • Akshat Tiwari
  MAINTEC
  2 LPA

 • Placed Students : 13, 2 LPA
 • 1
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 2
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 3
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 4
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 5
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 6
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 7
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 8
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 9
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 10
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 11
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 12
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 13
  MOBILOITTE
  2 LPA

 • Placed Students : 16, 3.5 LPA
 • Suyash Srivastava
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Krishna Kant
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Pooja Mishra
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Ayush
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Suman Gupta
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Tauseef Ansari
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Shweta Patel
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Satyam
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Kirti Sahu
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Deepak Singh
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Neha Mishra
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Shreya Pandey
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Nishta Tiwari
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Isha Soni
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Kaustav Dutta
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Naveen Mishra
  CAPGEMINI
  3.5 LPA

 • Placed Students : 3, 2 LPA
 • Aayushi Verma
  SMARTCHIP
  2 LPA
 • Bhavya Mishra
  SMARTCHIP
  2 LPA
 • Sumit Kumar
  SMARTCHIP
  2 LPA

 • Placed Students : 4, 2 LPA
 • Asmita Kesarwani
  XCEEDANCE
  2 LPA
 • Poonam Sharma
  XCEEDANCE
  2 LPA
 • Renuka Rastogi
  XCEEDANCE
  2 LPA
 • Vatsalya Pandey
  XCEEDANCE
  2 LPA

 • Placed Students : 4, 2 LPA
 • Pooja Gupta
  INFOGAIN
  2 LPA
 • Rukhsar Bano
  INFOGAIN
  2 LPA
 • Saurabh Pandey
  INFOGAIN
  2 LPA
 • Swati Mishra
  INFOGAIN
  2 LPA

 • Placed Students : 2, 2 LPA
 • 1
  LAVA
  2 LPA
 • 2
  LAVA
  2 LPA

© Copyright 2013
MPGI

Offices Kanpur, Lucknow, New Delhi, Jaipur