Placed Students (2016-17)


 • Placed Students : 19, 2.5 LPA
 • Aditya Maurya
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Anuja Saini
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Arti Bharti
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Aditya Nigam
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Avnit Kumar
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Krishna Shukla
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Nitin Singh
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Pawan Kumar
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Rajat Pathak
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Sandeep Saxena
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Shashank Sinha
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Shipra Singh
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Shiva Patel
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Shubham Soni
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Utkarsh Katiyar
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Vinay Swarnkar
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Vivek Gupta
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Yash Arora
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • Sachin Kumar Srivastava
  TATA MOTORS
  2.5 LPA
 • -
  TATA MOTORS
  2.5 LPA

 • Placed Students : 8, 2.4 LPA
 • Manisha
  LIVE SATYAM TECH
  2.4 LPA
 • Prachi
  LIVE SATYAM TECH
  2.4 LPA
 • Prial
  LIVE SATYAM TECH
  2.4 LPA
 • Rahul
  LIVE SATYAM TECH
  2.4 LPA
 • Roopshi
  LIVE SATYAM TECH
  2.4 LPA
 • Shivam
  LIVE SATYAM TECH
  2.4 LPA
 • Shreshthi
  LIVE SATYAM TECH
  2.4 LPA
 • Somil
  LIVE SATYAM TECH
  2.4 LPA

 • Placed Students : 12, 4 LPA
 • 1
  STARWIRE
  4 LPA
 • 2
  STARWIRE
  4 LPA
 • 3
  STARWIRE
  4 LPA
 • 4
  STARWIRE
  4 LPA
 • 5
  STARWIRE
  4 LPA
 • 6
  STARWIRE
  4 LPA
 • 7
  STARWIRE
  4 LPA
 • 8
  STARWIRE
  4 LPA
 • 9
  STARWIRE
  4 LPA
 • 10
  STARWIRE
  4 LPA
 • 11
  STARWIRE
  4 LPA
 • 12
  STARWIRE
  4 LPA

 • Placed Students : 12, 2.5 LPA
 • Arun Kumar Yadav
  JBM
  3 LPA
 • Rohit Singh
  JBM
  3 LPA
 • Abhay Singh Chandel
  JBM
  3 LPA
 • Rahul Yadav
  JBM
  3 LPA
 • Jai Prakash
  JBM
  3 LPA
 • Kshitij Pushkar Pandey
  JBM
  3 LPA
 • Sourabh Anand
  JBM
  3 LPA
 • Mohit Kumar Pandey
  JBM
  3 LPA
 • Vaibhav Pratap Pathak
  JBM
  3 LPA
 • Bir Bahadur
  JBM
  3 LPA
 • Atin Srivastava
  JBM
  3 LPA
 • Devesh Tripathi
  JBM
  3 LPA
 • Pranav
  JBM
  3 LPA

 • Placed Students : 8, 2.5 LPA
 • Aditya Nigam
  INNOVATION TRIGGERS
  2.5 LPA
 • Arpita Pandey
  INNOVATION TRIGGERS
  2.5 LPA
 • Deepti Yadav
  INNOVATION TRIGGERS
  2.5 LPA
 • Kratika Kushwaha
  INNOVATION TRIGGERS
  2.5 LPA
 • Noopur Bajpai
  INNOVATION TRIGGERS
  2.5 LPA
 • Ranju Maurya
  INNOVATION TRIGGERS
  2.5 LPA
 • Shipra Singh
  INNOVATION TRIGGERS
  2.5 LPA
 • Shubham
  INNOVATION TRIGGERS
  2.5 LPA

 • Placed Students : 3, 6 LPA
 • Diksha Srivastava
  BYJU'S
  6 LPA
 • Kaustav Dutta
  BYJU'S
  6 LPA
 • Neha Mishra
  BYJU'S
  6 LPA

 • Placed Students : 1, 6.7 LPA
 • Asmita Kesarwani
  INFORMATICA
  6.7 LPA

 • Placed Students : 3, 1.8 LPA
 • Simran
  PIE INFOCOMM
  1.8 LPA
 • Rahat
  PIE INFOCOMM
  1.8 LPA
 • Ragini
  PIE INFOCOMM
  1.8 LPA

 • Placed Students : 2, 2.25 LPA
 • Sumit Nirankari
  KABRA BEARINGS
  2.25 LPA
 • Akshat Tiwari
  KABRA BEARINGS
  2.25 LPA

 • Placed Students : 24, 2 LPA
 • Aman Sahaj
  MAINTEC
  2 LPA
 • Arpit Gupta
  MAINTEC
  2 LPA
 • Arti Bharti
  MAINTEC
  2 LPA
 • Diksha Srivastava
  MAINTEC
  2 LPA
 • Kratika Gupta
  MAINTEC
  2 LPA
 • Kritika Dey
  MAINTEC
  2 LPA
 • Navjot Singh
  MAINTEC
  2 LPA
 • Priyal Shukla
  MAINTEC
  2 LPA
 • Rahul Srivastava
  MAINTEC
  2 LPA
 • Rajat Yadav
  MAINTEC
  2 LPA
 • Ravi Thakur
  MAINTEC
  2 LPA
 • Rohit Singh Gaur
  MAINTEC
  2 LPA
 • Roopshi Gupta
  MAINTEC
  2 LPA
 • Saransh Mishra
  MAINTEC
  2 LPA
 • Saundarya Bharadwaj
  MAINTEC
  2 LPA
 • Shikha Singh
  MAINTEC
  2 LPA
 • Shipra Singh
  MAINTEC
  2 LPA
 • Shreshthi Tripathi
  MAINTEC
  2 LPA
 • Shubham Sharma
  MAINTEC
  2 LPA
 • Soumya Ranjan
  MAINTEC
  2 LPA
 • Swati Mishra
  MAINTEC
  2 LPA
 • Utkarsh Singh
  MAINTEC
  2 LPA
 • Yash Arora
  MAINTEC
  2 LPA
 • Akshat Tiwari
  MAINTEC
  2 LPA

 • Placed Students : 13, 2 LPA
 • 1
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 2
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 3
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 4
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 5
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 6
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 7
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 8
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 9
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 10
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 11
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 12
  MOBILOITTE
  2 LPA
 • 13
  MOBILOITTE
  2 LPA

 • Placed Students : 16, 3.5 LPA
 • Suyash Srivastava
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Krishna Kant
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Pooja Mishra
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Ayush
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Suman Gupta
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Tauseef Ansari
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Shweta Patel
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Satyam
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Kirti Sahu
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Deepak Singh
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Neha Mishra
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Shreya Pandey
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Nishta Tiwari
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Isha Soni
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Kaustav Dutta
  CAPGEMINI
  3.5 LPA
 • Naveen Mishra
  CAPGEMINI
  3.5 LPA

 • Placed Students : 3, 2 LPA
 • Aayushi Verma
  SMARTCHIP
  2 LPA
 • Bhavya Mishra
  SMARTCHIP
  2 LPA
 • Sumit Kumar
  SMARTCHIP
  2 LPA

 • Placed Students : 4, 2 LPA
 • Asmita Kesarwani
  XCEEDANCE
  2 LPA
 • Poonam Sharma
  XCEEDANCE
  2 LPA
 • Renuka Rastogi
  XCEEDANCE
  2 LPA
 • Vatsalya Pandey
  XCEEDANCE
  2 LPA

 • Placed Students : 4, 2 LPA
 • Pooja Gupta
  INFOGAIN
  2 LPA
 • Rukhsar Bano
  INFOGAIN
  2 LPA
 • Saurabh Pandey
  INFOGAIN
  2 LPA
 • Swati Mishra
  INFOGAIN
  2 LPA

 • Placed Students : 2, 2 LPA
 • 1
  LAVA
  2 LPA
 • 2
  LAVA
  2 LPA

 • Placed Students : 4, 3.5 LPA
 • Vivek Gupta
  INDO-MIM
  3.5 LPA
 • Nitesh
  INDO-MIM
  3.5 LPA
 • Yash Arora
  INDO-MIM
  3.5 LPA
 • Rahul Srivastava
  INDO-MIM
  3.5 LPA
 • Anuj Trivedi
  INDO-MIM
  3.5 LPA

 • Placed Students : , LPA
 • Drive currently going on.
  R SYSTEMS
  LPA

 • Placed Students : 5 , 2.5 LPA
 • ajay
  Wockhardt
  2.5 LPA
 • amit-kumar
  Wockhardt
  2.5 LPA
 • chandra-mohan
  Wockhardt
  2.5 LPA
 • jay-prakash
  Wockhardt
  2.5 LPA
 • zeeshan
  Wockhardt
  2.5 LPA

 • Placed Students : 2 , 2.5 LPA
 • ajay
  Shining Life
  2.5 LPA
 • sishant
  Shining Life
  2.5 LPA

 • Placed Students : 5 , 2.5 LPA
 • jay-prakash
  Royal Cancer Inst. & Research Centre
  2.5 LPA
 • mahima-chaudhary
  Royal Cancer Inst. & Research
  2.5 LPA
 • saumya
  Royal Cancer Inst. & Research
  2.5 LPA
 • sishant
  Royal Cancer Inst. & Research
  2.5 LPA
 • vinay
  Royal Cancer Inst. & Research
  2.5 LPA

 • Placed Students : 3 , 2.5 LPA
 • abhishek
  Panacea Biotech
  2.5 LPA
 • ajeet
  Panacea Biotech
  2.5 LPA
 • sachin-gautam
  Panacea Biotech
  2.5 LPA

 • Placed Students : 2 , 2.5 LPA
 • abhishek
  medicef
  2.5 LPA
 • ankita-sinha
  medicef
  2.5 LPA

 • Placed Students : 6 , 2.5 LPA
 • ajay
  Ion Healthcare
  2.5 LPA
 • mahima
  Ion Healthcare
  2.5 LPA
 • mukesh
  Ion Healthcare
  2.5 LPA
 • saumya
  Ion Healthcare
  2.5 LPA
 • vinay-kumar
  Ion Healthcare
  2.5 LPA
 • vishal
  Ion Healthcare
  2.5 LPA

 • Placed Students : 2 , 2.5 LPA
 • jay-prakash
  Gulpha Labs
  2.5 LPA
 • sishant
  Gulpha Labs
  2.5 LPA

 • Placed Students : 3 , 2.5 LPA
 • Rashmi Tiwari
  Genpact
  2.5 LPA
 • Sachin Gautam
  Genpact
  2.5 LPA
 • vinay-kumar
  Genpact
  2.5 LPA

 • Placed Students : 3 , 2.5 LPA
 • Deeksha
  Francis Kabi
  2.5 LPA
 • Saumya
  Francis Kabi
  2.5 LPA
 • Sishant
  Francis Kabi
  2.5 LPA

 • Placed Students : 4 , 2.5 LPA
 • Abhishek
  Alembic
  2.5 LPA
 • Amit Kumar
  Alembic
  2.5 LPA
 • Chandra Mohan
  Alembic
  2.5 LPA
 • Ritanshu Tripathi
  Alembic
  2.5 LPA

© Copyright 2013
MPGI

Offices Kanpur, Lucknow, New Delhi, Jaipur